Mám tu všechno napsané, abych na nic nezapomněl.
30. 11. 2013 13:01
Rubrika: výpisky | Štítky: hymnus, breviář

Člověče, nevěř světu, neb se stále mění, nevěř mu víc než květu, v němž stálosti není. Květ, jenž nyní krásný jest, zvadne a zahyne a všeliká světa čest v krátkém čase mine.Nevěř své spanilosti, nevěř příliš kráse, ani nevěř zdatnosti, již máš v…


Udržuj v pokoji nedříve sebe a teprve potom můžeš přivádět k pokoji jiné. Pokojný člověk platí víc nežli učenec. Vášnivý člověk i dobré obrací ve zlé a snadněji uvěří zlému. Člověk dobrý a pokojný obrací všechno k dobrému. Kdo vskutku žije v pokoji,…


22. 2. 2013 22:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: Josef Ratzinger, Benedikt XVI

Přednáška Josefa Ratzingera z roku 1969 česky na rádiu Vatikán: MP3 (~7 MB), text.


20. 2. 2013 21:47

Nechal bys na stole nepřečtený dopis své snoubenky? Proč tedy necháváš ležet evangelium v knihovně, aniž bys je otevřel? Dnes najdeš v poště dopis Syna božího. Co ti říká Ježíš Kristus pro tvůj pracovní den? Co ti pomůže zvednout sluchátko, není-li…


Obrať zrak sám na sebe a chraň se posuzovat skutky jiných. Posuzováním jiných koná člověk marnou práci, častěji se mýlí a snadno hřeší; při posuzování a rozebírání sama sebe pracuje s užitkem. Mnohdy o něčem soudíváme podle toho, jaký k tomu máme…


4. 2. 2013 19:32
Rubrika: výpisky | Štítky: hymny, breviář

K dílu svému já rád sahám, Bože, dej, ať ho vždy zmáhám, posilni mě v pracování, sám pak přidej požehnání. Vždyť bez tvého požehnání, marné lidské namáhání, ty, jenž dobře znáš mou slabost, neodpírej mi svou milost. V povolání svém když kráčím, Bože…


24. 1. 2013 16:51

“Mzdou hříchu je smrt, ale darem milosti Boží je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Řím 6,23) Nemohl Bůh zabránit tomu, aby člověk zhřešil? Ano, kdyby mu odňal svobodu. Miluje svého žáka profesor, který mu prozradí řešení úlohy, aby ho…


I. Nemá se věřit každému výroku nebo popudu, ale každou věc je třeba opatrně a obezřetně uvážit podle Boha. Bohužel, často věříme a mluvíme o jiném raději zlé než dobré; tak jsme slabí. Ale dokonalí lidé nevěří tak snadno každému povídání, poněvadž…


7. 1. 2013 22:03
Rubrika: výpisky | Štítky: Bible

Blaze člověku*, který se slitovává a půjčuje, stará se o své věci podle práva. Neboť na věky nezakolísá, ve věčné paměti bude spravedlivý. Nemusí se obávat zlé zprávy, jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina. Jeho srdce je zmužilé, nebojí se … …


14. 12. 2012 22:49

I když citová náklonost zjevně zmizela, můžeš ji1 milovat, můžeš chtít její dobro. Ale když ona…! Ale když on…! Nesuď druhého, ale sebe. Jestli tě skutečně už nemiluje, miluj ji tím víc nezištně. Osob, které by nadlouho odolávaly pravé lásce, je…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz